search Gurbani Updesh (www.GurbaniUpdesh.org)
www.GurbaniUpdesh.org / 06-Kirtan /
play allAndromeda: Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar)
Aagai Sukh Mere Meeta
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:12 · 128 Kbit/s · 9.33 MB · MP3
Aap Gawae Sewa Kare
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:31 · 128 Kbit/s · 4.13 MB · MP3
Aap Opaye Nanaka
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:08 · 128 Kbit/s · 5.62 MB · MP3
Aavhu Meet Pyaare Mangal Gaavhu Naare
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:00 · 128 Kbit/s · 8.25 MB · MP3
Agam Agochraa Teraa Anth Na Paayaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:06 · 128 Kbit/s · 5.58 MB · MP3
Akhin Dekh Na Rajjian
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:40 · 128 Kbit/s · 6.11 MB · MP3
Amrit Baani Tat Wakhaani
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:57 · 128 Kbit/s · 6.36 MB · MP3
Anad Sunhu Vadbhaageehu
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:06 · 128 Kbit/s · 6.5 MB · MP3
Anand Bhayaa Meri Maae
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:11 · 128 Kbit/s · 6.58 MB · MP3
Andhe Sei Nanka
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:07 · 128 Kbit/s · 5.59 MB · MP3
Baabul Meraa Vad Samrathaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
13:31 · 128 Kbit/s · 12.37 MB · MP3
Bahut Janam Bichhre Thhe Maadho
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:23 · 128 Kbit/s · 7.67 MB · MP3
Dende Thavoh
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:02 · 128 Kbit/s · 9.19 MB · MP3
Eh Khnehi Aaski
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:23 · 128 Kbit/s · 3.1 MB · MP3
Eh Khnehi Chakri
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:20 · 128 Kbit/s · 2.14 MB · MP3
Eh Rasnaa Tu Anras Raach Rahee
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:20 · 128 Kbit/s · 6.72 MB · MP3
Ehu Jag Sachai Ki
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:49 · 128 Kbit/s · 5.33 MB · MP3
Ek Krisnang Sarab Deva
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:13 · 128 Kbit/s · 3.86 MB · MP3
Ete Chaanan Hodeyan
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:15 · 128 Kbit/s · 2.06 MB · MP3
Gur Kunji
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:56 · 128 Kbit/s · 4.51 MB · MP3
Gursikh Meet Chalhu Gur Chaalee
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:29 · 128 Kbit/s · 9.6 MB · MP3
Hoe Eana Kare Kamm
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:22 · 128 Kbit/s · 2.16 MB · MP3
Houmai Ehaa Jaat Hai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:37 · 128 Kbit/s · 6.05 MB · MP3
Jaa Kaa Meet Saajan Hai Sameeaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:14 · 128 Kbit/s · 7.54 MB · MP3
Jaani Jaani Re Raaja Raam Kee Kahaanee
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:24 · 128 Kbit/s · 9.53 MB · MP3
Jan Sukh Taan
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:21 · 128 Kbit/s · 3.06 MB · MP3
Jap Tap Sab Kish
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:32 · 128 Kbit/s · 2.32 MB · MP3
Jin Vadyaaee Tere Naam Kee
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:30 · 128 Kbit/s · 9.61 MB · MP3
Jin Wadeayee Tere Naam Ki
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:30 · 128 Kbit/s · 4.11 MB · MP3
Jina Bhau
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:34 · 128 Kbit/s · 5.1 MB · MP3
Jinni Naam Dhiaeya
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:03 · 128 Kbit/s · 7.37 MB · MP3
Jis Pyare Seo
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:14 · 128 Kbit/s · 3.87 MB · MP3
Jo Jie Hoi
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:01 · 128 Kbit/s · 2.77 MB · MP3
Jo Sir Saayin Na Nive
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:36 · 128 Kbit/s · 3.3 MB · MP3
Jo Tis Bhaavai Nanka
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:39 · 128 Kbit/s · 6.08 MB · MP3
Kaaj Sawaaranhaar
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:51 · 128 Kbit/s · 2.61 MB · MP3
Kabeer Har Kaa Simran Jo Karai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:51 · 128 Kbit/s · 8.11 MB · MP3
Karan Kaaran Samrath
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:22 · 128 Kbit/s · 3.08 MB · MP3
Keeta Kya Salahiyai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:06 · 128 Kbit/s · 4.67 MB · MP3
Keh Ravidaas Sabhai Jag Lootyaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:59 · 128 Kbit/s · 7.3 MB · MP3
Kirat Thakke De
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:45 · 128 Kbit/s · 3.44 MB · MP3
Kis Hi Koi Koe
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:37 · 128 Kbit/s · 4.22 MB · MP3
Kis Nu Kahiyai Nanka
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:43 · 128 Kbit/s · 3.4 MB · MP3
Maadho Hum Aise Tu Aisaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:15 · 128 Kbit/s · 8.47 MB · MP3
Maadho Satsangat Saran Tumhaaree
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:36 · 128 Kbit/s · 6.95 MB · MP3
Maadhve Tum Na Torau
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:40 · 128 Kbit/s · 9.77 MB · MP3
Man Chaao Bhayaa Prabh Aagam Sunyaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:26 · 128 Kbit/s · 5.89 MB · MP3
Manhatth Taraf
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:47 · 128 Kbit/s · 3.46 MB · MP3
Mileai Milia Na Milai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:05 · 128 Kbit/s · 2.82 MB · MP3
Naal Eane Dosti
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
1:43 · 128 Kbit/s · 1.57 MB · MP3
Naao Phakeerai Paatshaahu
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:10 · 128 Kbit/s · 2.9 MB · MP3
Nadar Tinna Kou Nanka
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:46 · 128 Kbit/s · 3.45 MB · MP3
Nanak Andha Hoi Kai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:02 · 128 Kbit/s · 3.7 MB · MP3
Nanak Chinta Mat Karhu
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:04 · 128 Kbit/s · 6.47 MB · MP3
Nanak Hukam Pchanke
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:48 · 128 Kbit/s · 5.31 MB · MP3
Nanak Kahe Siyaniye
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:11 · 128 Kbit/s · 5.67 MB · MP3
Nanak Karaj Saar
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:17 · 128 Kbit/s · 3.01 MB · MP3
Nanak Parkhe Aap Kao
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:09 · 128 Kbit/s · 5.63 MB · MP3
Nanak Tan Ka Das Hai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:29 · 128 Kbit/s · 3.19 MB · MP3
Nanak Tan Pat Janiye
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:45 · 128 Kbit/s · 6.18 MB · MP3
Nanak Tina Basant Hai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:23 · 128 Kbit/s · 3.1 MB · MP3
Oe Saajan Oe Meet Pyaare
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:55 · 128 Kbit/s · 8.16 MB · MP3
Othe Amrit Wandiye
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:55 · 128 Kbit/s · 8.16 MB · MP3
Paon Guru Pani Pita
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:29 · 128 Kbit/s · 7.77 MB · MP3
Poojoh Raam Ek Hee Devaa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:24 · 128 Kbit/s · 8.6 MB · MP3
Raat Kaaran
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:08 · 128 Kbit/s · 1.95 MB · MP3
Saachee Livai Bin Deh Nimaanee
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:26 · 128 Kbit/s · 4.97 MB · MP3
Saajno Tu Meet Meraa
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:47 · 128 Kbit/s · 8.96 MB · MP3
Sab Kish Tis
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:17 · 128 Kbit/s · 6.67 MB · MP3
Sahib Andha Jo Kiya
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
6:47 · 128 Kbit/s · 6.21 MB · MP3
Sahib Seti Hukam
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:32 · 128 Kbit/s · 5.06 MB · MP3
Salaam Jabaab
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:27 · 128 Kbit/s · 3.16 MB · MP3
Sawan Aaya He Sakhi
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:56 · 128 Kbit/s · 3.6 MB · MP3
Sei Poore Shaha
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:28 · 128 Kbit/s · 6.84 MB · MP3
Shah Chale Wanjareya
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4:42 · 128 Kbit/s · 4.3 MB · MP3
Tin Kao Kya Updesiyai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
2:43 · 128 Kbit/s · 2.48 MB · MP3
Tisai Aggai Nanka
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:02 · 128 Kbit/s · 2.78 MB · MP3
Tu Meraa Sakhaa Toohee Meraa Meet
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:36 · 128 Kbit/s · 9.7 MB · MP3
Tu Samrath Vadaa Meri Math Thori Raam
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:16 · 128 Kbit/s · 7.57 MB · MP3
Turde Kou Turda Milai
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:09 · 128 Kbit/s · 4.72 MB · MP3
Veida Veid Suveid Tu
Bhai Tajvinder Singh Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:59 · 128 Kbit/s · 3.65 MB · MP3