search Gurbani Updesh (www.GurbaniUpdesh.org)
www.GurbaniUpdesh.org / 06-Kirtan /
play allAndromeda: Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale)
Dam Na Birtha Jaye
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
16:23 · 239 Kbit/s VBR · 28.04 MB · MP3
Gun Gawa
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
17:11 · 192 Kbit/s · 23.61 MB · MP3
Gurmantr Jaap
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
5:26 · 142 Kbit/s VBR · 5.51 MB · MP3
Guru Guru Jap
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
16:23 · 192 Kbit/s · 22.51 MB · MP3
Har Dharoh Kirpa Part 01
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
7:52 · 144 Kbit/s VBR · 8.08 MB · MP3
Har Dharoh Kirpa Part 02
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
14:01 · 155 Kbit/s VBR · 15.56 MB · MP3
Har Dharoh Kirpa Part 03
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
23:12 · 149 Kbit/s VBR · 24.75 MB · MP3
Har Dharoh Kirpa Part 04
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
19:23 · 157 Kbit/s VBR · 21.74 MB · MP3
Hau Dhadi Dar Gun Gavda
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
21:39 · 205 Kbit/s VBR · 31.82 MB · MP3
Hik Bhori Na Vichord
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
12:19 · 244 Kbit/s VBR · 21.53 MB · MP3
Japp Japp Naam
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
12:19 · 192 Kbit/s · 16.92 MB · MP3
Narayen Narpat Namaskary
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
8:46 · 192 Kbit/s · 12.04 MB · MP3
Vas Mere Pyarea
Bhai Gurpreet Singh Ji (Shimla Wale) - Shabad Kirtan
16:24 · 216 Kbit/s VBR · 25.36 MB · MP3