search Gurbani Updesh (www.GurbaniUpdesh.org)
www.GurbaniUpdesh.org / 06-Kirtan /
play allAndromeda: Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar)
Abb Kish Kirpa Kijey
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:54 · 205 Kbit/s VBR · 16.01 MB · MP3
Aisi Kirpa Karoh
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5:46 · 236 Kbit/s VBR · 9.71 MB · MP3
Bhaj Mann Mere Eko Naam
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5.64 MB · MP3
Daas Tumhare Ki Paavoh Dhoora
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:03 · 128 Kbit/s · 9.21 MB · MP3
Eko Naam Dhiyaye Mann Mere
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
5.91 MB · MP3
Gursikhan Ki Har Dhoor Deh
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:43 · 128 Kbit/s · 8.89 MB · MP3
Har Jeeo Kirpa Karoh
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
14:10 · 193 Kbit/s VBR · 19.58 MB · MP3
Ik Daata Ek Bhikhari Ji
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:59 · 218 Kbit/s VBR · 12.41 MB · MP3
Jachak Maangei Daan Deh
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8:55 · 209 Kbit/s VBR · 13.31 MB · MP3
Jan Nanak Dhud Mange Tis Gursikh Ki
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
16:27 · 128 Kbit/s · 15.06 MB · MP3
Kar Kirpa Meloh Ram
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
12:59 · 213 Kbit/s VBR · 19.8 MB · MP3
Kar Kirpa Prabh Deen Deyaal
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:28 · 212 Kbit/s VBR · 14.4 MB · MP3
Maangna Mangan Neeka
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:09 · 208 Kbit/s VBR · 13.6 MB · MP3
Meharvaan Sahib Meharvaan
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
11:09 · 180 Kbit/s VBR · 14.35 MB · MP3
Mere Mann Naam Nit Nit Leh
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
4.59 MB · MP3
Meri Khallon Moujre
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9:32 · 128 Kbit/s · 8.72 MB · MP3
Naam Japoh Mere Sajan Seina
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7.06 MB · MP3
Prani Eko Naam Dhyawho
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
8.97 MB · MP3
Sajan Tere Charan Ki
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
3:06 · 128 Kbit/s · 2.84 MB · MP3
Suchchi Bhayee Rasna
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
9.41 MB · MP3
Tehel Karhon Tere Daas Ki
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:33 · 128 Kbit/s · 9.65 MB · MP3
Toon Daata Daatar
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
7:36 · 181 Kbit/s VBR · 9.85 MB · MP3
Tu Prabh Daata Dan Mat Poora
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
10:07 · 230 Kbit/s VBR · 16.64 MB · MP3
Tumri Kirpa Te Manukh Deh Payi
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (H - Shabad Kirtan
11:39 · 128 Kbit/s · 10.67 MB · MP3
Tumri Kirpa Te Manukh Deh Payi Hai
Bhai Baldev Singh Vadala Ji (Hazoori Ragi Sri Darbar Sahib Amritsar) - Shabad Kirtan
12:29 · 209 Kbit/s VBR · 18.68 MB · MP3